Straddling Di-Iodotyrosine

The Cream Of Napale.

Posts

FTX

Det beräknas att mer än 20% utav fastighetsvärme försvinner genom ventilationen och om man nu ska översätta det till pengar eller miljö så rör det sig om en hel del. Många väljer därför att återvinna den luften som går ut genom huset med hjälp utav så kallade FTX-system. I en från- och tilluftsventilation med återvinning så kan man återvinna upp till 87% utav den förlorade värmen och därför minska själva energikostnaden med tusentals kronor varje år. Det positiva här är att ju kallare desto bättre.

Refine my scrapbooks

With my new hobby: making scrapbooks I use my computer to make and to develop the pages for my scrapbook. To refine the skills of my printer I use a program which allows me to make great forms which I can cut out for my scrapbook. I buy special paper with nice colors and it is nice to see that my scrapbooks are getting more refined and beautiful. On my computer I design to most beautiful figures and my printer prints them out so I can cut them. To refine everything I can even buy a cutting machine.