Straddling Di-Iodotyrosine

The Cream Of Napale.

Oro kontra glädje

Intressant att oro och stress kan förorsaka fysiska sjukdomar liksom dess motsats, glädje och frånvaron av oro kan göra människor friska. I den tid som nu är blir det mest det förstnämnda som drabbar oss och det gäller att försöka mota bort det så att man får behålla sin hälsa så länge man kan. Vi vet aldrig vad som kan drabba oss men man kan ju i alla fall göra det man kan för att få behålla så bra hälsa som möjligt så länge som möjligt. Man har ju hört om människor som haft cancer och som fått bot genom skratterapi bland annat.